Right career choice for a happy tomorrow

Informacje o programie i projekcie

okladka-przod

Nasza najważniejsza publikacja to książka-broszura.


Nova2014-120x80cm-popr

Przygotowany przez nas plakat jako podsumowanie projektu


 

24.03.14projektowe

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania.

 


 

The 6th Project Partners Meeting

Spotkanie w Koszalinie: 23-27 marca 2014 gościmy u siebie blisko 50 osób z instytucji partnerskich. Odwiedzili nas nasi partnerzy z Bułgarii, Chorwacji, Francji, Grecji, Rumunii, Węgier i Turcji.

 


 

W czerwcu 2012 roku, dzięki staraniom Izabeli Nowakowskiej i Agnieszki Satro, nauczycielek języków obcych, Zespół Szkół nr 10 w Koszalinie dostał dofinansowanie na udział w programie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tego programu nasza szkoła bierze udział w projekcie partnerskim Leonardo da Vinci pod tytułem: „Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i powiązania procesu szkoleniowego z aktualnymi potrzebami rynku pracy.  Projekty partnerskie Leonardo da Vinci umożliwiają partnerom z różnych krajów współpracę, dotyczącą   kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ułatwiają im wymianę doświadczeń i rozszerzanie współpracy na poziomie europejskim. W toku realizacji projektu odbywają się  wzajemne wizyty, będące okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się. Pomiędzy spotkaniami każdy partner prowadzi w swoim kraju działania lokalne związane z projektem. Projekt potrwa dwa lata.<a

Reklamy