Right career choice for a happy tomorrow

Strona główna » Działania » Działania lokalne – rok szkolny 2013-2014

Działania lokalne – rok szkolny 2013-2014

Wrzesień 2013

Odbyliśmy spotkanie grupy projektowej, omówiliśmy działania na kolejny rok szkolny, opracowaliśmy prezentację pokazujące działania dotychczasowe. Rozpowszechniliśmy informację o projekcie w klasach pierwszych. Nawiązaliśmy kontakty z warsztatami i punktami sprzedaży samochodów-przygotowując wyjścia dla uczniów. Prowadziliśmy zajęcia z uczniami dotyczące wyboru zawodu oraz możliwościach poszukiwania pracy.

Październik 2013

Przeprowadziliśmy ewaluację dotychczasowych działań  i przygotowaliśmy prezentację dotyczącą upowszechniania.  Zorganizowaliśmy spotkanie warsztatowe- jak polepszyć doradztwo zawodowe, omówiliśmy dotychczasowe informacje, zebrane przez nas materiały.

Listopad 2013

Zastanawialiśmy się podczas warsztatów i burzy mózgów jak wybrać najlepiej swój przyszły zawód-pomagał nam przy tym nasz szkolny doradca zawodowy.

Grudzień 2013

 

 

Reklamy