Right career choice for a happy tomorrow

Strona główna » Działania » Działania lokalne – rok szkolny 2012-2013

Działania lokalne – rok szkolny 2012-2013

Reklamy

Działania, które wykonywaliśmy w naszej szkole:
Sierpień 2012
-stworzono zespół projektowy i opracowano plan działania
Wrzesień, Październik, Listopad 2012
-przedstawiono projekt w szkole poprzez pogadanki na lekcjach oraz informację zamieszczoną na stronie internetowej szkoły
-przeprowadzono ankiety KWL,
-poczyniono przygotowania do pierwszego spotkania w Turcji:
Przed pierwszym spotkaniem została przygotowana prezentacja o szkole ZS10 oraz o Polsce, prezentacje zostały następnie wykorzystane podczas pierwszego spotkania. Przeprowadzono przegląd informacji dotyczących kształcenia zawodowego w Polsce i na tej podstawie  został przygotowany dokument. Przygotowane zostało logo projektu na konkurs, niestety nie zostało wybrane. Została przeprowadzona ankieta dotycząca roli doradztwa zawodowego w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu.Oto nasze propozycje na logo projektu, przygotowane przez klasę IItc

12 Choice
Listopad 2012
-odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie, podczas którego zaprezentowaliśmy nasz kraj oraz instytucję, wybraliśmy logo projektu (każda instytucja przedstawia swój projekt). Dokonano ewaluacji zadań wykonanych to tej pory, oraz skorygowano nieznacznie dalszy podział zadań jak również ze względu na zmniejszenie liczby partnerów, bądź inne czynniki zewnętrzne zmieniono harmonogram spotkań: marzec 2013 Włochy – Medit Silva, Lipiec 2013- Chorwacja, Październik 2013 – Węgry, Styczeń 2014- Grecja, Marzec 2014 – Polska, Czerwiec 2014 – Francja. Uzgodniono zawartość strony internetowej, do której stworzenia zgłosił się partner włoski Galilleo.It (Oficjalna strona projektu). Zapadła decyzja o stworzeniu forum – w celu wymiany materiałów – za to odpowiedzialna jest nasza szkoła (forum).
Grudzień 2012
-każdy partner w swojej instytucji rozpowszechniał informacje dotyczące efektów pierwszego spotkania – prezentacja podczas Rady Pedagogicznej, pogadanka w klasie drugiej technikum, informacja na stronie internetowej szkoły oraz stworzenie oddzielnej polskiej strony
projektu. Koordynator projektu przygotował tabele, które znajdą się w broszurze projektu.

Styczeń 2013

Każdy partner dokonał przeglądu literatury fachowej pod kątem edukacji zawodowej i praktycznej oraz systemu doradztwa zawodowego w swoim kraju, jak również uzupełniliśmy tabele dotyczące edukacji zawodowej i praktycznej przygotowane przez koordynatora.

Luty 2013

Koordynator przy pomocy ekspertów doradztwa zawodowego przygotował ankietę osobową ucznia, ankietę satysfakcji zawodowej oraz ankietę dotyczącą czynników wpływających na wybór zawodu. Ankiety zamieścił na forum. Tabele do broszury zostały wypełnione, zostały przygotowane prezentacje dotyczące danych statystycznych, przygotowane zostały prezentacje o edukacji zawodowej oraz systemie doradztwa zawodowego.

Marzec 2013

Poczyniono przygotowani do drugiego spotkania, które odbyło się  we Włoszech w dniach 18023 Marca 2013r. Partnerzy przedstawili prezentacje o systemie edukacji zawodowej systemie doradztwa zawodowego, dokonaliśmy ewaluacji przeprowadzonych w projekcie czynności, dyskutowaliśmy o przygotowanych przez koordynatora ankietach i ustaliliśmy ich wersje ostateczną omówiliśmy także zawartość strony internetowej i ustaliliśmy jej zmiany zgodnie z potrzebami partnerów. Uczestnicy spotkania wypełnili ankiety satysfakcji ze spotkania

Kwiecień 2013

W instytucjach partnerskich zostały rozpowszechnione informacje dotyczące pierwszego spotkania (my zamieściliśmy informację na stronie internetowej szkoły, przeprowadziliśmy prezentację -szkolenie na radzie pedagogicznej oraz pojawił się artykuł w lokalnej gazecie i informacja w radio). Partner włoski Medit Silva (po wcześniejszym przetłumaczeniu na języki narodowe przez każdego partnera) umieścił na Survey Money: ankietę osobową ucznia, ankietę satysfakcji zawodowej oraz ankietę dotyczącą czynników wpływających na wybór zawodu, ankiety zostały przeprowadzone przez partnerów wśród uczniów szkół.

 Maj 2013

Wyniki ankiet zostały przesłane przez instytucję Medit Silva do partnerów, następnie została przeprowadzona ich ewaluacja.

Czerwiec 2013

Przygotowaliśmy krótką interpretację wyników ankiet, omówiliśmy w grupie projektowej rezultaty oraz nasze spostrzeżenia, porównaliśmy również wyniki z pozostałymi partnerami. Poczyniliśmy przygotowania do spotkania w Chorwacji. Dokonaliśmy ewaluacji naszych działań. Przygotowaliśmy raport postępów.

Lipiec 2013

Odbyliśmy spotkanie w Chorwacji. Przed spotkanie przygotowaliśmy prezentacje dotyczącą wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów naszej szkoły.

Sierpień 2013

Dokonaliśmy ewaluacji działań w projekcie. Poszerzyliśmy grupę projektową o kolejnych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz ogólnych. Omówilismy przyszłe działania projektowe.

Reklamy