Right career choice for a happy tomorrow

Strona główna » Cele projektu

Cele projektu

Celem projektu jest analiza czynników wpływających na wybór kariery zawodowej, zwrócenie uwagi na efekty tego wyboru w dalszym życiu uczniów, rolę poradnictwa zawodowego, metody zastosowane przy wyborze kariery oraz skalę ich powodzenia w różnych w krajach Europy.
Partnerom biorącym udział w projekcie przyświeca jeden, wspólny cel: poprawienie jakości pracy szkoły tak, aby zredukować liczbę uczniów niezadowolonych z wyboru ścieżki kariery zawodowej i w związku z tym przedwcześnie przerywających edukację.

Reklamy