Right career choice for a happy tomorrow

Strona główna » Spotkania

Spotkania

W ramach realizacji projektu instytucje partnerskie odbywają spotkania, podczas których omawiane są działania lokalne, kolejne działania i plany pracy. Organizowane są warsztaty dla uczestników.

Reklamy