Right career choice for a happy tomorrow

Strona główna » Spotkania » Drugie spotkanie

Drugie spotkanie

Reklamy

IMG_6821
Drugie spotkanie odbyło się we Włoszech, w Fano i Frontone. Instytucją goszczącą była Fundacja Medit Silva. Z naszej strony w spotkaniu wzięły udział nauczycielki Izabela Nowakowska i Agnieszka Satro oraz uczniowie Marek Komorowski z klasy IIItb i Damian Staś z klasy IIItc.
Podczas spotkania omówiono i porównano materiały przygotowane przez instytucje partnerskie czyli system kształcenia w szczególności zawodowego w poszczególnych krajach, system poradnictwa zawodowego działanie Ministerstwa Edukacji.
Dyskutowaliśmy również o forum, omówiliśmy stronę internetowa projektu i zdecydowaliśmy co należy zmienić.
W czasie sesji roboczych nauczycieli uczniowie wykonywali powierzone im zadania. Dzięki wspólnym zadaniom uczniowie z krajów partnerskich mieli możliwość poznania się nawzajem, zdobycia informacji o krajach i miastach partnerskich oraz, co najważniejsze, mogli sprawdzić poziom swoich umiejętności języka angielskiego. Udział w spotkaniu z pewnością zmotywował uczniów do nauki języka angielskiego i pozwolił obalić stereotypy dotyczące różnych narodowości.

Reklamy