Right career choice for a happy tomorrow

Strona główna » Spotkania » Siódme spotkanie

Siódme spotkanie

DSC05392 DSC05415 DSC05411 DSC05259

Ostatnie, siódme spotkanie projektowe miało miejsce we Francji, w Paryżu. W spotkaniu wzięli udział tylko nauczyciele-pracownicy instytucji zaangażowanych w projekt. Termin spotkania 16-20.06. 2014r. Z naszej strony w spotkaniu udział wzięły nauczycielki Izabela Nowakowska i Agnieszka Satro oraz wicedyrektor bogdan Witek. Podczas spotkania dokonaliśmy ewaluacji projektu, omawialiśmy stronę internetową m.in. zmiany loga, umieszczenie poszczególnych elementów oraz ich ilości.  Koordynator przedstawił broszurę, omówiliśmy brakujące elementy. Omawialiśmy również konieczność uzupełnienia bazy EST.

Reklamy