Right career choice for a happy tomorrow

Strona główna » Spotkania » Szóste spotkanie

Szóste spotkanie

Szóste spotkanie zostało zorganizowane przez naszą szkołę w dniach 23.-27.03 2014r. W spotkaniu wzięło udział prawie 50 uczestników z większości krajów partnerskich. Zabrakło tylko instytucji włoskich. Podczas spotkania przedstawiliśmy prezentacje i filmy dotyczące naszego kraju oraz regionu. Omówiliśmy system kształcenia zawodowego w Polsce, dokonaliśmy ewaluacji działań lokalnych w projekcie oraz omówiliśmy przykłady osób niezadowolonych ze swoich wyborów zawodowych oraz ich wpływu na dalsze życie jak również możliwości zmian w tych wyborach. Dokonaliśmy również ewaluacji strony internetowej oraz broszury, którą wydamy na zakończenie projektu. Zorganizowaliśmy również dla naszych gości wycieczkę do fabryki porcelany Lubiana- jako przykład dobrych praktyk.

 

 

SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSC

Reklamy