Right career choice for a happy tomorrow

Strona główna » Spotkania » Trzecie spotkanie

Trzecie spotkanie

W dniach 3-7 lipca 2013 roku odbyło się kolejne, trzecie spotkanie projektowe. Tym razem odwiedziliśmy naszych chorwackich partnerów, gościła nas Obrtnička škola Antuna Horvata w Đakovie. Podczas spotkania omawialiśmy wyniki ankiet, przeprowadzony w naszych szkołach, dotyczących wyboru zawodu przez uczniów oraz czynników na ten wybór wpływających. Dyskutowaliśmy o zawartości broszury, którą wydamy jako produkt w projekcie. Omówiliśmy również naszą stronę internetową, którą przygotowuje włoski partner Galileo. Chorwacki partner przygotował prezentację dotyczącą podobieństw i różnic w systemach doradztwa zawodowego w naszych krajach, na podstawie wcześniej zebranych przez każdego partnera informacji. Zwiedzaliśmy inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Osijek, wzięliśmy udział w prezentacji działania tej instytucji oraz w dyskusji z jej pracownikiem – było to przykładem dobrych praktyk. Dokonaliśmy również ewaluacji pierwszego roku projektu, omówiliśmy dotychczasowe działania, oceniliśmy ich efektywność i sposób wykonania. Odwiedziliśmy również szkołę naszych partnerów, zapoznaliśmy się z jej działaniem oraz zwiedziliśmy miejsce, gdzie odbywa się nauka praktyczna: sad i uprawy prowadzone przez uczniów. Tym razem w spotkaniu wzięły udział dwie osoby: nauczycielki Agnieszka Satro i Izabela Nowakowska.

Reklamy